Co to są nowoczesne kontrakty futures?

Kontrakt futures jest papierem wartościowym, który zobowiązuje obie strony do kupna lub sprzedaży towaru, lub innego instrumentu w przyszłym terminie po uzgodnionej cenie.

Dlaczego potrzebujemy futures?

Kontrakty futures pełnią trzy ogólne funkcje:

  • Najważniejszym celem kontraktów futures w ogóle jest określenie ceny instrumentu.
  • Ubezpieczenie od ryzyka finansowego, tj. hedging (stosowany głównie przez rzeczywistych dostawców lub odbiorców instrumentu).
  • Spekulacja dla zysku finansowego (stosowana przez doświadczonych traderów i inwestorów).

Co to są nowoczesne kontrakty futures?

Jak dowiedzieliśmy się powyżej, kontrakty terminowe są zobowiązaniem do kupna lub sprzedaży określonego składnika aktywów (zwanego aktywem bazowym) po określonej cenie w określonym dniu w przyszłości. Każdy kontrakt futures charakteryzuje się ilością aktywów bazowych (np. sztuk akcji), datą realizacji kontraktu (data wygaśnięcia), a właściwie ceną, po której kupujący zgadza się kupić aktywa bazowe, a właściciel zgadza się je sprzedać.

Tak więc sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży określonej ilości aktywów bazowych w przyszłości po określonej cenie, a kupujący, w momencie wystąpienia tego czasu, zobowiązuje się do zakupu po uzgodnionej cenie. Transakcja jest gwarantowana przez giełdę, która pobiera depozyty zabezpieczające od obu stron transakcji. Aby poszerzyć wiedzę o transakcjach giełdowych w przypadku kontraktów futures, dowiedź się więcej informacji na ten temat odwiedzając naszą stronę internetową.

Aktywami bazowymi mogą być:

  • Określona liczba akcji (kontrakty futures na akcje).
  • Indeksy giełdowe (kontrakty futures na indeksy).
  • Waluta (walutowe kontrakty futures).
  • Towary będące przedmiotem obrotu na giełdach, np. ropa naftowa (kontrakty typu „commodity futures”).
  • Stopy procentowe (kontrakty futures na stopę procentową).

Wszystkie kontrakty futures są notowane na specjalnych platformach handlowych — sekcjach futures giełd towarowych lub walutowych.

Przed wprowadzeniem kontraktu futures do obrotu giełda określa warunki jego obrotu, zwane „specyfikacją”. Specyfikacja zawiera informacje o aktywie bazowym, ilości jego jednostek, dacie wygaśnięcia (rozliczenia), wartości minimalnego kroku cenowego, itp.

Istnieją dwa rodzaje kontraktów futures — z dostawą i bez. Te pierwsze umożliwiają fizyczną dostawę aktywów bazowych, na przykład ropy naftowej lub waluty. Czasami taka dostawa nie jest implikowana. W takim przypadku w momencie wygaśnięcia kontraktu strony transakcji otrzymują różnicę pomiędzy kursem kontraktu a kursem rozliczeniowym w dniu wygaśnięcia, pomnożoną przez liczbę obecnych kontraktów. Kontrakty futures na indeksy odnoszą się do kontraktów „bez dostawy”, ponieważ nie ma możliwości ich dostarczenia.

Podczas handlu futures wartość pozycji jest codziennie przeliczana w stosunku do dnia poprzedniego, a pieniądze są zapisywane na dobro rachunku inwestora. Oznacza to, że różnica pomiędzy ceną zakupu lub sprzedaży kontraktu futures a jego szacowaną ceną wygaśnięcia jest codziennie dopisywana do rachunku inwestora — jest to pojęcie zmiennego depozytu zabezpieczającego.