Wykorzystaniue quizów w szkolenia i integracji zespołu

Utrzymanie wiedzy, nabytej w procesie uczenia się członków organizacji jest zarówno czynnikiem sukcesu, jak i największym wyzwaniem podczas i po zakończeniu procesu szkolenia. Każda większa lub mniejsza organizacja stoi przed wyzwaniem przeprowadzenia procesu szkoleniowego, wprowadzenie nowego pracownika do firmy lub organizacją integracji zespołowej. Wprowadzasz do firmy nowego pracownika-szkolenie. Wprowadzasz do sprzedaży nowy produkt/usługę- szkolenie. Firma zmienia metodykę działania- szkolenie. Stwierdzasz, że Twój zespół potrzebuje nowych kompetencji-szkolenie.

Quizy w biznesie

Czy faktycznie jest to szkolenie, kurs online, webinar, prezentacja, warsztaty czy inna forma, to zadanie jest jedno- przekazanie wiedzy. Ale, któreś z tych stwierdzeń nie dotyczy Ciebie:

  • Po co inwestować w szkolenia i rozwój pracowników, jeśli oni nic lub prawie nic z procesu szkoleniowego nie zapamiętują?
  • Jak monitorować to, czy wiedza ze szkolenia została przez jego uczestników zapamiętana?
  • Lub – co ważniejsze – czy zdobyta wiedza jest właściwie zastosowana?

Stabilna i szeroka baza wiedzy, doskonale opracowany program szkolenia (kursu, aktualizacji, nowej metodyki w firmie), różnorodne ćwiczenia, zadania domowe dla uczestników…Tam, gdzie system zarządzania nauczaniem stanowi solidną i godną zaufania podstawę szkoleń czy kursów online, to często okazuje się jednak mało elastyczny. Nie brakuje Ci w procesach szkoleniowych miejsca na kreatywność i interaktywność? Włączając zabawne, interaktywne quizy do programu szkoleniowego, możesz pozwolić sobie na większą spontaniczność. Co najważniejsze, quizy przez dłuższy czas będą stymulować utrzymywanie stałego poziomu wiedzy przez Twoich pracowników, dzięki czemu Twoja inwestycja będzie opłacalna! Badania Arta Kohna mówią, że średnio po 24 godzinach od szkolenia zapomina się aż 70% nowych informacji? Po tygodniu sytuacja jest jeszcze gorsza.

Wykorzystanie quizów

Na przykład: będąc menadżerem/kierującym zespołem: regularnie zachęcając pracowników, do wypełniania quizów, co zapewnia im inny niż znają sposób na bycie na bieżąco z dopiero co poznanymi informacjami. Masz swobodę zadawania pytań, dowolnie zwiększasz lub zmniejszasz stopień trudności, pomagając członkom Twojego zespołu zapamiętać i wykorzystać zdobytą wiedzę.

Narzędzia do quizów, które w BiznesQuiz rekomendujemy, pozwalają zrobić coś więcej niż tylko „utworzyć jeden quiz” w środowisku pracy.

Konfigurując z nami całe sekwencje quizów, które wysyłają krótkie quizy do pracowników przez dłuższy czas, możesz zachować czujność swoich pracowników i nadążać za materiałem kursu. Używając krótkich quizów, które pojawiają się od czasu do czasu w codziennym życiu pracownika, stymulujesz go do dłuższego zapamiętywania informacji i faktycznego wykorzystywania ich w swoich zadaniach. Dodatkowym aspektem jest element integracyjny, którego pracownicy doświadczają w momencie uczestnictwa w quizie na żywo. Podzieleni są wówczas na zespoły, które w atmosferze zdrowej rywalizacji konkurują ze sobą, odpowiadając na pytania z różnych dziedzin. Integracja zespołu online to świetny sposób na wzmocnienie motywacji i zaangażowania w zespole pracującym zdalnie.

Integracja zespołu online

Quiz – gwarancja przyswajalności wiedzy

Dodatkowym bonusem jest to, że Twoi pracownicy czują, że odejście od zamkniętego schematu: szkolenie-wiedza-test i szczątkowe ilości wiadomości w pamięci, jest korzyścią także dla nich! Bowiem zakończenie kursu lub szkolenia to nie koniec procesu uczenia się!

Quizy pozwalają docierać do pracowników w najlepszym dla nich czasie, na ich własnych komputerach, a nawet urządzeniach mobilnych. Zabawny aspekt quizów ma również pozytywny wpływ na motywację użytkowników i zaangażowanie w ich szkolenie, co może mieć tylko pozytywny wpływ na wyniki w nauce. Włączając elementy grywalizacji do stylu uczenia się Twoich pracowników, sprawisz, że zyskają poczucie sprawczość i odpowiedzialności za powierzone im zadania. Odezwij się do nas i sprawdź jak możemy Ci pomóc. Zadbaj o to, aby wiedza Twoich pracowników zdobyta podczas szkoleń była rzeczywiście wykorzystywana w pracy lub po prostu wstrzyknij fradję w pracę zespołu, organizując quiz integracyjny.