Ogłoszenie upadłości — jak i kiedy ogłosić?

Upadłość konsumencka to procedura sądowa polegająca na oddłużaniu osoby, która przestała radzić sobie ze spłatą zobowiązań i krótko mówiąc — wpadła w długi. Postępowanie to skierowane jest wyłącznie dla osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Upadłość firmy to zupełnie inna kwestia. Jak i kiedy ogłosić upadłość konsumencką? Co musisz wiedzieć na ten temat?

Co to jest upadłość konsumencka?

Czym jest upadłość konsumencka, potocznie zwana bankructwem? Procedura ta może zostać wszczęta w przypadku niewypłacalności dłużnika. Polega na wspólnym dochodzeniu roszczeń przed wierzycieli. Procedura może zostać rozpoczęta na wniosek konsumenta, a w niektórych przypadkach — również na wniosek wierzyciela.

Celem tego typu działania jest zatrzymanie spirali zadłużenia i ustalenie planu spłaty, który jest możliwy do zrealizowania. Upadłość może więc ogłosić jedynie osoba, która nie jest w stanie regulować zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy.

Jak ogłosić upadłość?

Chcąc ogłosić upadłość konsumencką, wystarczy złożyć wniosek do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania. Należy dołączyć również oświadczenie o prawdziwości danych we wniosku, a także dokumentację dotyczącą majątku i rozliczeń. Wnioskujący musi również uiścić opłatę w wysokości 30 zł. Jeśli przymierzasz się do złożenia wniosku, weź pod uwagę skorzystanie z pomocy kancelarii prawnej. Osoba doświadczona przygotuje w prawidłowy sposób wniosek, dzięki czemu szanse na jego odrzucenie będą niewielkie.

Kluczowym elementem takiego wniosku jest wskazanie okoliczności, które doprowadziły Cię do stanu niewypłacalności. Po złożeniu dokumentu sąd może wyznaczyć termin rozprawy lub zorganizować posiedzenie niejawne, bez obecności dłużnika. Dodatkowo warto wiedzieć, że wraz z ogłoszeniem upadłości, konsument będzie mógł zawierać jedynie drobne umowy związane z codziennym życiem. Jeśli interesuje Cię temat długów i prawa pracy, więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.tgc.eu/specjalizacje/prawo-pracy.