Sesja: Odporność gospodarcza Polski, Europy i świata

Sesja: Odporność gospodarcza Polski, Europy i świata prowadzenie: prof. dr hab. Wojciech Paprocki (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) uczestnicy: prof. dr hab. Jerzy Hausner (Przewodniczący Rady Programowej OEES, Fundacja GAP) prof. dr hab. Danuta Hübner (Posłanka do Parlamentu Europejskiego) dr…

Interaktywny mecz Kadra GAP – Studenci (e-sport)

Transmisja w ramach 51. Sympozjum Naukowego z cyklu „Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna” Komentatorzy: Daniel Bukalski – Prezes AZS UEK Kraków Krzysztof Bukalski – b. reprezentant Polski w piłce nożnej Kazimierz Węgrzyn – b. reprezentant Polski w piłce nożnej ____________________________…

Nasz człowiek w … Anna Kobierska-Mróz i Rafał Baniak

Dobre relacje z naszymi studentami i absolwentami to fundament GAPu. Dzięki spotkaniom z cyklu „Nasz człowiek w…” możemy spotkać się z naszymi absolwentami po latach, a nasi studenci mogą zobaczyć jak różnorodnymi ścieżkami kariery podążają ich starsi koledzy. Gośćmi byli…

Digital Audit

Oczekiwania wobec audytorów się nie zmieniły, ale sposób przeprowadzania pracy zmienił się diametralnie. Posłuchajcie o tym jak dziś wygląda audyt i jak będzie się zmieniał w przyszłości. Naszym gościem był Piotr Chęciek – Associate Partner Audit and Assurance, Ernst &Young.…